Small White Throw Pillow - Sirocco Decorative Pillow Black White Small