White Duvet - Roxbury Park Rpbw Baratto White Embroidered Stripes