White Fluffy Throw Pillows - White Fur Pillow Throw 14 X 14 Fluffy White Fur White Suede