Gray Vase - Gray Glass Bud Vase Set Of 6 World Market